Yasmine Kleywegt - Transpersoonlijke Regressietherapie

Transpersoonlijke regressietherapie

Regressie betekent terug gaan in de tijd. In deze therapie gaan we terug naar de bron van een klacht of probleem. Met gesprekstechnieken helpt de therapeut je terug te gaan naar de ervaring die het huidige probleem heeft veroorzaakt. Regressie gebruikt dus herbelevingen om onbewuste en onverwerkte ervaringen die de problemen veroorzaken alsnog te verwerken zodat deze losgelaten kunnen worden. En dus bevrijd je jezelf van de nawerkingen ervan.

Transpersoonlijk betekent letterlijk: Voorbij de persoonlijkheid. In transpersoonlijke regressietherapie gaan we voorbij de grenzen van de persoonlijkheid. Vanuit het onderbewuste komen beelden en ervaringen op die soms als onwerkelijk beleefd kunnen worden tijdens de speurtocht naar storingen of belemmeringen die de klacht veroorzaken. Je kan bijvoorbeeld beelden krijgen die in een leven horen van een andere tijd. Een goede transpersoonlijke regressietherapeut neemt deze ervaringen serieus. We gebruiken ze therapeutisch. Ook parapsygologische of paranormale ervaringen nemen we serieus omdat het daardoor de therapie veel effectiever en efficiënter maakt. De resultaten zijn blijvender en het maakt het proces voor client en therapeut inzichtelijker. Om de sessie te doen slagen is het geloven in vorige levens van geen belang.

We beginnen met stevige voeten op de grond in het hier en nu met de klacht en eindigen op dezelfde wijze in het hier en nu met het resultaat van de oplossing ervan. Wat er tijdens de sessie ook naar boven komt, de focus blijft altijd op hetgeen de client wil bereiken in het heden.

Om in regressie te kunnen gaan maken we gebruik van trance waarbij de client niet alleen herinneringen uit het onderbewuste ervaart maar tegelijkertijd ook in het bewustzijn is en beseft wat er gebeurt. We werken niet met hypnose maar maken gebruik van het onderbewustzijn én het bewustzijn tegelijkertijd. Je kunt het vergelijken met een spannend boek dat je zit te lezen. Je zit helemaal in het verhaal, maar je beseft tegelijkertijd dat je op je stoel in de huiskamer zit te lezen bijvoorbeeld. We zijn bij Tasso opgeleid om op cognitief, emotioneel, lichamelijk, energetisch, en spiritueel niveau te werken omdat dat een wezenlijk transformerend effect geeft. We hebben geleerd te werken naar Catharsis (bevrijding) Integratie (heelwording) en Transformatie (wezenlijke verandering).

Voor welke klachten is deze therapie geschikt?

Problemen kan men ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie ervan of op het gebied van zingeving. Denk bijvoorbeeld aan: